Beatrice, kvinnenavn, av latinsk Beatrix, 'lykkebringende, den som gir lykke'. Navnet er kjent fra Dantes Divina Commedia, hvor hans elskede Beatrice Portinari følger ham på veien til paradiset. Navnedag 19. juli.