Bayezit 2, sultan 1481–1512, sønn av Mehmet 2. Under hans regjeringstid ble det ført krig mot Mamelukksultanatet, Habsburgerne, Polen og Iran. Bayezit ble tvunget til å abdisere 1512 og ble etterfulgt av sin sønn Selim 1.