Baudouin 1, belgisk konge. Sønn av kong Leopold 3 og dronning Astrid. Som en løsning på kongekrisen (se Belgia, historie) som i årene etter den annen verdenskrig truet med å splitte det belgiske folk, gikk kong Leopold med på å delegere sin myndighet til kronprins Baudouin, som 3. aug. 1950 overtok regentskapet med tittelen «Le Prince Royal». 16. juli 1951 abdiserte kong Leopold, og dagen etter avla Baudouin kongeed til nasjonalforsamlingen. Gift 1960 med Fabiola Fernanda de Mora y Aragón, datter av en spansk marki. Ingen barn.