By i Nigeria, hovedstad i delstaten Bauchi, 230 km sørøst for Kano. Folketall for byen med stort omland er på 493 730 innbyggere (2006) over et flateinnhold på 3 806 km². Et viktig senter for handel med jordnøtter, bomull og andre jordbruksvarer. Veving og farging av bomullsstoffer. Industrien omfatter produksjon av asbest, kjøtthermetikk og har hatt et av Nigerias første anlegg for produksjon av kjøretøyer. Universitet (fra 1988) og flere andre høyere læresteder. Tidligere jernbane til Maiduguri og Kafanchan; veiforbindelse blant annet til Jos. Byen ble grunnlagt i 1809 som hovedstad i emiratet Bauchi, fra 1902 under britisk styre.