Battista Guarini, italiensk dikter, etterfulgte Tasso som hoffpoet i Ferrara; skrev politiske skrifter og en komedie. Mest kjent er hans hyrdespill Il Pastor fido (publisert 1590 etter ti års arbeid), som gjorde stor lykke i samtiden på grunn av de fine lyriske innslagene, raffinementet og stykkets moral: nyt livet mens du ennå er ung. I hyrdespillet blandet Guarini de klassiske kravene til en tragisk handling med komediens lykkelige slutt, og skapte med dette tragikomedien som sjanger. Denne har hatt betydelig innflytelse på den senere utviklingen i retning av det borgerlige drama.