Bath-ordenen, den tredje i rang av Storbritannias ordener, stiftet som ridderorden 1725 av Georg 1 som en fornyelse av en orden grunnlagt 1399. Fra 1815 en militær orden med tre klasser. 1847 utvidet til sivile i to klasser, senere tre: storkors, kommandør og ridder (companion). Medlemmer av første og annen klasse fører riddertittelen Sir (Dame for kvinner), og kan føye til initialene G.C.B. (storkors) resp. K.C.B. (kommandør) eller D.C.B. (kvinnelig kommandør) etter navnet. Ordenens motto er Tria juncta in uno (lat., 'Tre forent i ett').