Basileios 2, med tilnavnet Bulgardreperen, 958–1025, bysantinske keiser fra 976. Han var en av rikets største herskere, og utvidet og befestet grensene bl.a. ved å erobre Armenia i øst og undertvinge bulgarerne i vest. Den sistnevnte bedriften gav ham hans tilnavn, og resulterte i at rikets grenser igjen ble flyttet frem til Donau. Under hans regjering fikk kristendommen og den ortodokse kirke stor utbredelse i Russland. Den russiske fyrste Vladimir 1 ble gift med Basileios 2s søster Anna, ble døpt og fikk dåpsnavnet Basileios (Vasilij). Basileios 2 arbeidet også for å innskrenke de veldige adelsgodsene i riket, særlig i Lilleasia, og støttet middelstanden og de lavere klasser.