Basileios 1, med tilnavnet Makedoneren, keiser 867–86. Han var bondesønn, trolig fra Armenia, vant Mikael 3s gunst og ble utnevnt til tronfølger 866. Han lot året etter keiseren myrde og grunnla det såkalte makedonske dynasti (867–1057). Han styrte energisk og sparsommelig og stanset arabernes fremmarsj i Italia.