Bartolus, italiensk jurist, professor i Bologna, Pisa og Perugia. Han tilhørte postglossatorene (konsiliatorene) og ble ansett som en av sin tids mest fremragende rettslærde. Hans forfatterskap (kommentarer til de romerske rettskilder m.m.) har bl.a. hatt betydning for resepsjonen av romersk rett i Tyskland. Han er i våre dager mest kjent for sin statutt-teori som har hatt betydning for utviklingen av internasjonal privatrett.