Barthold Henrik Hagemann, født i Råde, norsk offiser. Midlertidig kommandant på Akershus 1833–36, avskjediget fra denne stillingen fordi han 17. mai 1836 lot militærmusikken spille nasjonalsangen og flaggsangen foran Stortinget og under vaktparadens marsj gjennom hovedstadens gater. Offiserer og studenter hyllet ham etter avskjedigelsen, og til hans ære skrev Henrik Wergeland Egen paa Agershuus. I 1851 ble det flertall i Stortinget for et forslag om å forhøye hans pensjon, som en offisiell hyllest.