Barrier Reef Marine Park, område på Great Barrier Reef utenfor Australias østkyst, fredet 1979. Korallrevet er verdens største, 2000 km langt og 30–300 km bredt, avstand fra land ca. 30–50 km i nord og vel 300 km i sør. Revet består av kalkskjeletter av koraller og andre dyr, og området er et av de rikeste økosystemer i verden.