Barnekunstmuseet, museum for barnekunst på Frøen i Oslo; etablert 1980 av Norsk Stiftelse for Barnas Historie, Kunst og Kultur i samarbeid med SOS-Barnebyer og Dr. Hermann Gmeiners Fond; offisielt åpnet 1986. Initiativtagere var Alla og Rafael Goldin. Museets oppgave er å samle, bevare og formidle barnekunst fra hele verden. Museet har bilder, keramikk, tekstilarbeider, skulpturer, bøker o.l., skapt av barn fra over 80 land.