Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan for barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Mari Trommald har vært direktør siden 2010.

Bufdir styrer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Bufetat Senter for administrasjon og service (BSA). Bufetat har ansvar for driften av det statlige barne- og familievernet og driften av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. BSA er en intern tjenesteleverandør for Bufetats samlede oppgaver innenfor regnskap, lønn, personaladministrasjon/HR, IKT og arkiv/dokumentasjon.

Bufdir har forvaltningsansvar og oppgaver på områder som blant annet foreldreveiledning, ekteskapssaker, menneskehandel og tvangsekteskap. Etter en lovendring 1. januar 2014 ble Bufdir fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige barnevernet. Fra 2014 er Bufdir tydelig oppdelt med tre avdelinger som har fagdirektoratsoppgaver og en del som styrer Bufetat.

Videre har Bufdir ansvar for driften av det nasjonale kunnskapssenter for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret). 

Bufdirs overordnede mål er å fremme vekst og utvikling for barn, unge og familier, samt arbeide for inkludering, likestilling og å forebygge marginalisering for alle aldersgrupper på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag.

Bufdir ble opprettet i 2004 ved sammenslutning av Statens barne- og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Ann-Marit Sæbønes var Bufdirs første direktør og satt til 2010.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.