Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan for barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Mari Trommald har vært direktør siden 2010.

Bufdir styrer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som har ansvar for driften av det statlige barne- og familievernet og driften av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Bufdir har forvaltningsansvar og oppgaver på områder som blant annet foreldreveiledning, ekteskapssaker, menneskehandel og tvangsekteskap.

Videre har Bufdir ansvar for driften av det nasjonale kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret). 

Bufdirs overordnede mål er å fremme vekst og utvikling for barn, unge og familier, samt arbeide for inkludering, likestilling og å forebygge marginalisering for alle aldersgrupper på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag.

Bufdir ble opprettet i 2004 ved sammenslutning av Statens barne- og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA), og er øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Ann-Marit Sæbønes var Bufdirs første direktør og satt til 2010.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.