Barmen, øy innerst i Sildegapet, Selje kommune, Sogn og Fjordane. Øya har et areal på 9 km2. Høyeste punkt rager 545 moh. Barmen har sparsom bebyggelse som er konsentrert til sør- og vestsiden; 49 innb. (2001).