Barclay de Tolly-Weimarn, opprinnelig skotsk adelsslekt, kjent siden 1200-tallet, ble naturalisert i Sverige 1648. Til slekten hører den russiske feltmarskalk Mikhail Bogdanovitsj Barclay de Tolly (1761–1818). Slekten døde ut i mannslinjen med hans sønnesønn 1872. Sønnedatteren ble gift Weimarn, og hennes mann fikk 1872 tittelen fyrst Barclay de Tolly-Weimarn.