Barbara Kopple, amerikansk dokumentarfilmregissør. Hun fikk Oscar-pris for sin første dokumentarfilm Harlan County USA (1976). Dette prosjektet begynte som en ung filmskapers dokumentasjon av en mindre konflikt i gruveindustrien, men endte etter fire år som en av de mest omtalte dokumentarfilmene i nyere tid. Kopple påberopte seg ikke nøytralitet, men hadde gruvearbeiderne og deres koner som helter og gruveselskapets ledere som skurker. Hennes interesse for arbeiderbevegelsen viste seg også i hennes neste dokumentarfilm, American Dream (1990), hvor landarbeiderne i Minnesota kjemper for bedre kår. Igjen vant hun Oscar-pris. Hun har også laget filmen Fallen Champ (1992) om bokseren Mike Tyson.