Er In Plenty and in Time of Need ('I velstand og nød') med tekst av Irving Louis Burgie og melodi av C. Van Roland Edwards. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1966.