Bannockburn Day, nasjonal festdag i Skottland 24. juni, til minne om slaget.