Bankimchandra Chatterji, indisk (bengalsk) forfatter. Han skrev en rekke historiske romaner, påvirket av Walter Scotts diktning. Best kjent er Anandamath, som handler om et hinduisk opprør mot islamske herskere i 1773. I romanen finnes kampsangen Bande mataram, som i lang tid fungerte som nasjonalsang for den indiske frigjøringsbevegelsen. Han skrev også sosiale romaner. Stor betydning fikk han for utviklingen av en prosastil på bengali. Som nasjonalist og moraliserende forkynner kom han gjennom sitt forfatterskap til å prege Indias frigjøring fra britisk herredømme.