Bangalore-torpedo, rørladning, 1,5–2 m lange jernrør fylt med sprengstoff, først brukt i den annen verdenskrig til rydding av gater gjennom hindere. Ved brede hindere skrus flere rør sammen og skyves inn til hele hinderets bredde er dekket. Utviklingen er gått i retning av plastslanger el.l. fylt med sprengstoff som skytes over hinderet og deretter detoneres. Dette egner seg spesielt ved brede hindere, f.eks. minefelt. Bangalore-torpedoene var opprinnelig lange bambusstokker fylt med krutt og har navn etter Bangalore i India.