Bandar-e Anzali, (av iransk bandar, 'havn'), by i Iran, ved Kaspiske hav; ca. 112 500 innb. (2001). Fiskerihavn og omlastingshavn for godstrafikken til øvrige stater ved Kaspiske hav. Produksjon av bomull, kaviar m.m. Grunnlagt som uthavn for Rasht 25 km lenger sørøst. Het 1926–80 Bandar-e Pahlavi.