Baltiske strøm, strøm som fører brakkvannet ut av Østersjøen, samtidig som en saltere strøm fra Skagerrak fører vann inn i Østersjøen. I den inngående understrøm er saltholdigheten dobbelt så stor som i den utgående strøm i overflaten, 28 mot 14 ‰ salt. Men det føres også dobbelt så meget vann ut gjennom sundene, som det er kommet inn. Således bevarer Østersjøens saltholdighet sin konstante verdi. I Skagerrak går den Baltiske strøm over i Den norske kyststrøm (langs Norges sørkyst).