Baltic Cable, undersjøisk kraftkabel mellom Trelleborg i Sverige og Lübeck i Tyskland, en strekning på 250 km. Kabelen har en overføringskapasitet på 600 MW og skjer ved hjelp av 450 kV likestrøm (HVDC). Kabelen ble bygget av svenske Sydkraft (nå E.ON Sverige) og satt i drift i desember 1994. Fra 1. januar 2011 eier Statkraft 100 % av selskapet Baltic Cable AB, som eier, driver og vedlikeholder kabelen. Energiflyten i kabelen styres av den nordiske kraftbørsen Nord Pool og den europeiske energibørsen EEX.