Balmains lysfarge, det første kommersielle selvlysende pigment, fremstilt av briten Balmain i 1870. Balmains lysfarge består av kalsiumsulfid med spor av vismut som aktivator. Se fosforer.