Ballet Rambert er det tidligere navnet på det engelske ballettensemblet Rambert Dance Company.