Baldur Óskarsson, islandsk forfatter; journalist i avisen Tíminn 1957–64, rektor ved Reykjaviks Kunstakademi 1965–73. Debuterte som forfatter i 1960 med novellesamlingen Hitabylgja (Hetebølge) og gav i 1963 ut romanen Dagblað (Avis). Han er imidlertid mest kjent for sitt lyriske forfatterskap, som ble innledet i 1966 med samlingen Svefneyjar (Søvnøyene). Både denne og den lange rekken av følgende diktsamlinger er preget av forfatterens innsikt i billedkunst. Formen er forsiktig modernistisk, med enkelte innslag av et djervere surrealistisk billedspråk. Nærheten til billedkunst finner vi også i Óskarssons utstrakte og bevisste henvisninger til farger, f.eks. i samlingen Gestastofa (1973, Gjesterom), der rødfargen trer frem i et flertall av diktene. Et annet særkjenne er de sterke innslag av bibelske og mytiske tema, f.eks. i «Tímaland» (Tidsland) som er titteldikt i en samling utvalgte dikt som kom på islandsk og tysk i 2000 (ill. Bernd Koberling). Óskarsson har også gitt ut essaysamlinger og fagbøker om billedkunst. Norske gjendiktninger ved Ivar Orgland i Islandske dikt frå vårt hundreår (1975).