Baldassare Galuppi, italiensk komponist, virket også i England 1741–43 og i Russland 1765–68. Kjent for sine mer enn 100 operaer. Størst interesse har den komiske opera Il filosofo di campagna (1754). Skrev atskillig kirkemusikk (oratorier, messer, motetter) og klavermusikk m.m.