Balawat, ruinby i Irak, nær Tigris, ca. 28 km sørøst for Mosul, antagelig etter den assyriske by Ingur-Enlil. Ved utgravninger 1877–78 ble det funnet templer og palasser fra Assurnasirpal (883–859 f.Kr.), og fra Salmanassar 2 (859–824 f.Kr.). Særlig kjent er bronserelieffene med historiske scener som har smykket dørene i Salmanassars palass. De fleste er nå i British Museum i London.