Atskilt av trange elvedaler strekker det seg tre høye fjellkjeder, opptil 6000 m høye, fra Øst-Tibet inn i Bakindia. Her bøyer de skarpt mot sør og grener seg ut i flere kjeder. I vest skiller Arakan Yoma (Arakanfjellene) Assam fra landet sønnenfor. Lenger sør blir fjellene lavere. I dalene mellom fjellene renner de store elvene Irrawaddy (Ayeyarwady), Mekong, Salween, Menam og Songkoi. Størst er Mekong, som ved munningen lager et delta på over 70 000 km2. Lengst i øst ligger det store Tonkingdeltaet. Kystene er lave og sumpige i vest, brattere i øst.