Baki, tyrkisk diktar. Ein av dei fremste lyrikarane i den klassiske osmanske hoffpoesien. Han er tradisjonelt kjend for å vere den tyrkiske diktaren som på den mest perfekte måten brukte tyrkisk språk på persiske versemål, såkalla aruz-dikting, ei prosodisk diktform, som er krevjande på tyrkisk ettersom språket i utgangspunktet ikkje skiljer mellom korte og lange vokalar.