Oslo, tidligere gård som på 1700-tallet ble solgt til eieren av Ellingsrud. Området ble utbygd med en skanse som fikk betydning under Karl 12s felttog i 1716. Svenskekongen måtte stanse og dro tilbake helt nedenom Hobøl før han igjen kunne forsøke å ta seg inn til Christiania.