Baia, liten by i sørlige Italia, Campania, ved kysten 15 km nord for Napoli; 2300 innb. (2000). Antikkens mest berømte badested, med varme svovelkilder. Møtested for aristokratiet i den romerske keisertid, bebygd med luksusvillaer og keiserlige palasser. Populær som badested langt opp i middelalderen. Her ble det første triumvirat dannet år 60 f.Kr.