Bagan, ruinby i Myanmar, ved elven Ayeyarwady (Irrawaddy). Hovedstad i det daværende øvre burmanske rike 889–1287. Hundrevis av pagoder og templer. Templene ble bygd i stein, mens palasser og andre hus ble bygd i tre. I dag er bare ca. 100 pagoder tilnærmet fullt bevart. Interessante funn av religiøse skulpturer og malerier.