Bafing, nasjonalpark i Sør-Mali; 5000 km². Parken består av skog der det lever sjimpanser.