Babette, kvinnenavn, fransk diminutivform av Barbara og Elisabet. Lite brukt. Litterært særlig kjent gjennom Karen Blixens novelle "Babettes Gæstebud" (1952, filmet i 1987).