Baar, høyslette 600-900 moh. Baden-Württemberg i Tyskland. Baar er nedbørområde til Neckar og Donau.