B, på mynter kan betegne at de er preget på et lands annet utmyntingssted (f.eks. Hannover, Rouen).