BVD/MD, fork. for bovin virusdiaré / mucosal disease, klinisk sett to ulike storfesykdommer som forårsakes av et pestivirus. BVD (diaré-formen) er som regel en triviell sykdom. Den kan angripe storfe i alle aldre og går som regel over i løpet av noen dager. Langt sjeldnere opptrer MD, men den er som regel dødelig. Den arter seg ved sår i nese- og munnslimhinner, høy feber, nedsatt melkeytelse, diaré, eventuelt lammelser. I Norge fremkalles sykdomskomplekset av pestivirus type I som forårsaker en relativt mild form av sykdommen. I noen land, bl.a. USA og Canada forekommer type II som forårsaker store tap ved akutte infeksjoner.