BRSV, virus som forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe. Sykdommen er meget smittsom og gir ofte bronkitt med hoste, eventuelt lungebetennelse. Særlig ungkalver er utsatt, mens angrep på voksne dyr gjerne antar en mildere form. Dødeligheten er lav, men sykdommen ledsages ikke sjelden av sekundærinfeksjoner. Det rapporteres årlig om oppblussing av sykdommen i Norge. I november 2002 ble BRSV for første gang registrert i Troms og Finnmark ved funn av fire smittede storfebesetninger på Senja.