BONO, norsk stiftelse, opprettet 1992 av Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere som en rettighetshaverorganisasjon for norske billedkunstnere og kunsthåndverkere. Forvalter opphavsretten til ca. 40 000 kunstnere på verdensbasis og ca. 1600 norske billedkunstnere. Arbeidsområder er klarering av rettigheter ved gjengivelse av visuell kunst i andre media, juridisk bistand i opphavsrettslige saker. BONO fungerer også som informasjonskontor ved opphavsrettslige spørsmål.