BMDO, fork. for eng. Ballistic Missile Defense Organization, fra mai 1993 til januar 2002 betegnelse på den amerikanske organisasjonen som, underlagt Forsvarsdepartementet (Department of Defense), koordinerte utvikling og utplassering av systemer for forsvar mot ballistiske missiler. Rollen ble deretter overtatt og videreført av MDA (Missile Defense Agency).