BKN AS var akronymet til en av forløperne til bokhandelkjeden Norli Libris. Se Bok- og Kontorkjedene Norge AS.