BI, forkortelse for Bedriftsøkonomisk Institutt, se Handelshøyskolen BI.