BHT er en forkortelse for den kjemiske forbindelsen butylhydroksytoluen, som mer presist kalles 2,6-ditertiær-butyl-4-metylfenol. Stoffet er, i likhet med BHA, en meget effektiv syntetisk antioksidant.