BHT, butylhydroksytoluen, egentlig 2,6-ditertiær-butyl-4-metylfenol, er i likhet med BHA en meget effektiv syntetisk antioksidant.