BHA, tertiær-butylhydroksyanisol, er en meget effektiv syntetisk antioksidant som brukes for å hindre harskning av fett. BHA har kodenummer E 320 og er tillatt brukt i f.eks. bakefett, kjeks og kaker (100 mg per kg fett), supper, sauser og tørkede potetprodukter, fiske og kjøttprodukter (200 mg per kg fett). BHA og BHT er omdiskutert på grunn av mulig kreftfremkallende effekt, og godkjenningen til bruk i mat er derfor under vurdering. Enkelte er overfølsomme for stoffene og reagerer med allergilignende symptomer.