B.M., forkortelse for engelsk Bachelor of Medicine, akademisk tittel av lavere grad i medisin i Storbritannia og andre engelskspråklige land.