Bøyabreen, brearm av Jostedalsbreen som går ned i Bøyadalen, innerst i Fjærland i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Det går bilvei til Brævasshytta nær brefronten. På vestsiden går Rv.5 gjennom Fjærlandstunnelen (6385 m) til Lunde i Jølster.