Bøkeordenen, tofrøbladet planteorden, omfatter trær og busker med enkle, frikronede, enkjønnede blomster i rakler. Hit hører bjørkefamilien (med bjørk og or) og bøkefamilien (med eik, bøk, kastanje m.fl.).