Bøensfjorden, søndre del av Øymarksjøen i Haldenvassdraget, Marker og Aremark kommuner, Østfold.