Böhmen–Mähren-protektoratet, tysk protektorat i de tsjekkisktalende deler av det tidligere Tsjekkoslovakia, opprettet etter at disse var blitt okkupert av tyskerne 15. mars 1939. Det omfattet således ikke Slovakia, som erklærte seg som egen republikk under tysk beskyttelse, eller sudetområdene, som var blitt avstått i henhold til München-avtalen allerede i september 1938. Tsjekkerne ble «protektoratsborgere», og tyskerne holdt seg med en samarbeidsregjering i BöhmenMähren-protektoratet og med Emil Hácha som protektoratspresident. All effektiv makt lå imidlertid hos den tyske riksprotektor og hans stab. Protektoratet opphørte ved slutten av den annen verdenskrig 1945.